THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC
1/. Bí mật đàn ông: 50 bí mật đàn ông mà đàn bà muốn biết/ Đỗ Quyên biên soạn. - H. : Hồng Đức,
2020. - 262 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về thế giới nội tâm của đàn ông như: tính cách, sở trường, suy nghĩ, thể hiện;
ranh giới giữa dục vọng và chiếm hữu, mâu thuẫn giữa lòng tự trọng và hiện thực, ý thức trách nhiệm và
sự phân định giữa bản năng giới và yêu.
Ký hiệu môn loại: 155.3
Kho đọc: VL.019221
Kho mượn: PM.034607-34608
Kho Lưu động: LL.033414-33415
Số ĐKCB: 2/. MEGARA. Nhân viên cởi mở công sở thành công/ Megara. - H. : Thế Giới, 2018. - 242 tr. ; 20 cm
Tóm tắt: Chỉ dẫn cách thức làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách hài hoà và hiệu quả
với mọi người ở nơi công sở, cũng như thấu hiểu nội tâm của mình theo 9 phương diện: Biểu cảm gương
mặt, bước đi, giao tiếp mắt, cách bắt tay, giọng nói, trang phục, quà tặng...
Ký hiệu môn loại: 158.7
Kho đọc: VL.018565, VL.019220
Kho mượn: PM.032753-32754, PM.034605-34606
Kho Lưu động: LL.030564-30566, LL.033439-33441
Số ĐKCB:
XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ
1/. Bạn muốn làm nghề gì?/ Bùi Sao biên soạn. - H. : Dân trí, 2018. - 178 tr. ; 23 cm. - (Sách Bổ trợ kĩ
năng)
Thư mục: tr.178
Tóm tắt: Quyển sách đề cập đến những ngành nghề tiêu biểu với hàng chục nghìn chuyên môn
gần gũi với cuộc sống hàng ngày của các em nhỏ như: nghề dạy học, nghề bác sĩ, bộ đội, kĩ sư xây
dựng, kiến trúc sư, phi công nhằm giúp cho các em hiểu biết thêm nhiều thông tin hữu ích và góp một
phần nào đó giúp các em biết trân trọng và thông cảm hơn với những người xung quanh mình và có
thêm động lực phấn đấu cho tương lai.
Ký hiệu môn loại: 371.4
Kho đọc: VL.019219
Kho mượn: PM.034603-34604
Kho Lưu động: LL.033412-33413
Số ĐKCB: 2/. Di sản vô giá/ Bùi Nam biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 210 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các vị đại tướng lừng danh như: Đại tướng Võ
Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Địa tướng Hoàng Văn Thái, Đại
tướng Chu Huy Mẫn và Đại tướng Lê Trọng Tấn.
Ký hiệu môn loại: 355.00922597
Kho đọc: VL.019230
Kho mượn: PM.034679-34680
Kho Lưu động: LL.033428-33429
Số ĐKCB: 3/. Gậy ông đập lưng ông/ Song Giang tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 206 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.027031-27033
Kho thiếu nhi: TL.011408-11409
Số ĐKCB:
4/. Gương học tập của 100 danh nhân, bác học đoạt giải Nobel/ Trần Thanh Sơn, Trần Nhật Minh tổng
hợp và biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 251 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiều về tấm gương học tập và những phẩm chất nổi bật của các doanh nhân, bác
học đoạt giải Nobel hết lòng hết sức vào công việc, gian khổ học tập, suy nghĩ tìm tòi, khổ luyện, sáng
tạo cái mới và kiên trì say mê dám thực hiện.
Ký hiệu môn loại: 371.3028
Kho đọc: VV.013196
Kho mượn: PM.034709-34710
Kho Lưu động: LV.025645-25646
Số ĐKCB:
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
5/. Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Quí Lâm tuyển
chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399 tr. : ảnh ; 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số ảnh tư liệu về chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến
cho sự nghiệp cách mạng, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất
nước và hạnh phúc của nhân dân; Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân và ý thức tôn
trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống cho nhân dân.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Kho đọc: VL.019206
Kho mượn: PM.034586-34587
Số ĐKCB: 6/. Hổ tìm thầy học/ Song Giang tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 183 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 398.2
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.027028-27030
Kho thiếu nhi: TL.011410-11411
Số ĐKCB:
7/. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện
tử qua ngân hàng, kho bạc Nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước/
Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Tài chính, 2019. - 415 tr. ; 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật về thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch
điện tử trong hoạt động tài chính, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính, phối hợp thu chi,
giao dịch điện tử qua ngân hàng, thương mại, kho bạc nhà nước và lĩnh vực quản lý công sản; hướng
dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại kho
bạc nhà nước.
Ký hiệu môn loại: 352.409597
Kho đọc: VL.019216
Số ĐKCB:
8/. Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường/ Quang
Thanh hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 407 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô
nhiễm môi trường; tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý môi trường, quy chuẩn, tiêu chuẩn về thẩm
định đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động và kế hoạch bảo vệ môi trường; chế độ báo cáo thống
kê ngành tài nguyên và môi trường.
Ký hiệu môn loại: 344.597046
Kho đọc: VL.019210
Kho mượn: PM.034591-34592
Số ĐKCB:
9/. Luật đặc xá được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV và quy định mới nhất về tạm giữ,
tạm giam, thi hành án hình sự/ Văn Lập hệ thống. - H. : Thế giới, 2019. - 39 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Đặc
xá, luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Quy định về chế độ thông tin, báo cáo quản lý và đánh giá kết quả
nghiệp vụ; công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam, thi hành án hình sự và hướng dẫn chi tiết việc tha
tù trước thời hạn có điều kiện.
Ký hiệu môn loại: 345.597077
Kho đọc: VL.019213
Kho mượn: PM.034595
Số ĐKCB:
10/. Luật đấu thầu và công tác chấn chỉnh hoạt động đấu thầu/ Quý Lâm hệ thống. - H. : Lao động - xã
hộ, 2019. - 391 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, văn bản hợp
nhất về Luật Đấu thầu; hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà
thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Quy định việc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực
hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu và
hướng dẫn các hình thức lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và mời thầu dịch vụ phi tư vấn.
Ký hiệu môn loại: 346.597
Kho đọc: VL.019214
Kho mượn: PM.034596-34597
Số ĐKCB:
11/. Luật kế toán và chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp mới nhất/ Kim Phượng hệ thống. - H. : Tài
chính, 2019. - 431 tr. ; 28 cm
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về luật kế toán, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,
chế độ kế toán, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; chính sách bảo hiểm xã hội, tiền
lương và trợ cấp, phụ cấp đối với người lao động.
Ký hiệu môn loại: 343.597034
Kho đọc: VL.019207
Kho mượn: PM.034588
Số ĐKCB:
12/. Luật người cao tuổi – Hướng dẫn quản lý sử dụng tài chính và chính sách chăm sóc sức khỏe của
người cao tuổi và cựu chiến binh Việt Nam/ Đình Nghĩa hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399 tr. ; 28
cm
Tóm tắt: Giới thiệu về Pháp lệnh Cựu chiến binh và hướng dẫn chi tiết thi hành; , Luật Người cao
tuổi và chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; chế độ, chính sách phụ cấp, trợ
cấp ưu đãi, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính đối với cựu chiến binh.
Ký hiệu môn loại: 344.5970326
Kho đọc: VL.019211
Kho mượn: PM.034593
Số ĐKCB:
13/. Luật phòng cháy chữa cháy kỳ họp thứ VI Quốc hội khóa XIII (Áp dụng 01-07-2014) và tìm hiểu
pháp luật về an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ đối với các cơ quan đơn vị/ Quí Lâm, Kim Phượng
sưu tầm và hệ thống hóa. - H. : Dân trí, 2010. - 418 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng cháy, chữa cháy, luật
phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội khóa XIII, quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;
quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao độngvà xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.
Ký hiệu môn loại: 344.59705
Kho đọc: VL.019212
Kho mượn: PM.034594
Số ĐKCB:
14/. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và văn bản hướng dẫn thi hành/
Mai Vân tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 158 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh
nghệp bảo hiểm, tổ chức, chế độ tài chính, đại lý bảo hiểm, cung cấp và sử dụng dịch vụ; quy định chi
tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo
hiểm và các điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 346.597
Kho đọc: VV.013195
Kho mượn: PM.034717-34718
Kho Lưu động: LV.025643-25644
Số ĐKCB:
15/. Luật thống kê và các nghị định hướng dẫn thi hành/ Mai Vân tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 306
tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung và cụ thể về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin
thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động
thống kê; thu thập thông tin thống kê nhà nước; phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến
thông tin thống kê và các điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 343.597
Kho mượn: PM.034713-34714
Kho Lưu động: LV.025663-25665
Số ĐKCB:
16/. Nghiệp vụ kế toán nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp: Hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao
tài sản cố định, lạp chứng từ, hạch toán tài khoản, sổ sách; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân
sách/ Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Tài chính, 2019. - 431 tr. ; 27 cm
Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn nhận biết, phân loại, nguyên giá, tính hao mòn, khấu
hao tài sản cố định; lập chứng từ, hạch toán tài khoản, sổ sách; báo cáo tài chính và báo cáo quyết
toán ngân sách của đơn vị hành chính sự nghiệp.
Ký hiệu môn loại: 343.597034
Kho đọc: VL.019208
Kho mượn: PM.034589
Số ĐKCB:
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
17/. Những anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh/ Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Thị
Bình,… sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 217 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Bác Hồ với thế hệ trẻ.)
ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ Tịch
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về những gương thiếu niên, thanh niên anh dũng trong
học tập, lao động sản xuất và chiến đấu được gặp Bác Hồ, được Người động viên, khen thưởng, khích
lệ cùng với những câu nói, bài viết của Bác nhằm giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn những cống hiến to lớn
của lớp thanh niên ưu tú của thời đại Hồ Chí Minh.
Ký hiệu môn loại: 305.23509597
Kho đọc: VL.019234
Kho mượn: PM.034707-34708
Kho Lưu động: LL.033491-33493
Số ĐKCB:
18/. TĂNG BÌNH. Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam/ Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Tài chính,
2019. - 431 tr. ; 27 cm
Tóm tắt: Tài liệu tổng hợp những chính sách mới nhất về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, ngoài việc ban hành các chính sách thuế mới, Bộ Tài
chính cũng đã cập nhật những văn bản hướng dẫn chi tiết cho từng loại thuế, hướng dẫn các nghiệp vụ
kế toán liên quan đến các khoản thuế và tổng hợp các hướng dẫn về quản lý thuế.
Ký hiệu môn loại: 343.59704
Kho đọc: VL.019209
Kho mượn: PM.034590
Số ĐKCB:
19/. Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trọ giúp pháp
lý mới nhất/ Nguyễn Ngọc Điệp hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 479 tr. ; 28 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề,
tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật; các quy định về
công chứng và chứng thực, các quy định về hộ tịch, trợ giúp pháp lý và các văn bản về giám định.
Ký hiệu môn loại: 347.597
Kho đọc: VL.019215
Kho mượn: PM.034598
Số ĐKCB:
20/. VIỆT NAM( CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SÁC LỆNH. Luật du lịch/ Việt Nam(CHXHCN). Luật lệ và
sác lệnh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 94 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật du
lịch và các điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 343.59707
Kho đọc: VV.013193
Kho mượn: PM.032891-32893, PM.034711-34712
Kho Lưu động: LV.025246-25248
Số ĐKCB:
21/. VIỆT NAM( CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật phòng chống khủng bố/ Việt
Nam(CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 115 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, chống khủng bố; hợp
tác quốc tế, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố và các điều
khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 345.597
Kho đọc: VV.013194
Kho mượn: PM.034715-34716
Kho Lưu động: LV.025641-25642
Số ĐKCB:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
1/. DƯƠNG VĂN ĐẢM. Sắc màu quanh ta/ Dương Văn Đảm. - H. : Dân trí, 2019. - 236 tr. : tranh màu ;
21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về thế giới màu sắc, ánh sáng, cấu tạo chất, màu của chất hữu cơ, màu
sắc trong đời sống; phát minh của Niu –Tơn về hiện tượng tán sắc ánh sáng và sự hấp thụ chọn lọc ánh
sáng của các chất.
Ký hiệu môn loại: 535.6
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
Kho đọc: VL.019222
Kho mượn: PM.034609-34610
Kho Lưu động: LL.033410-33411
Số ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. HOÀNG THÙY. Phương pháp để phát hiện sớm bệnh ung thư/ Hoàng Thùy. - H. : Dân trí, 2019. -
247 tr. ; 21 cm
Thư mục: tr.247
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đặc điểm của bệnh ung thư, cơ chế gây bệnh, dấu hiệu, thực
phẩm; nguyên nhân, cách phòng và điều trị bệnh ung thư.
Ký hiệu môn loại: 616.99
Kho đọc: VL.019225
Kho mượn: PM.034703-34704
Kho Lưu động: LL.033432-33434
Số ĐKCB:
2/. HỒNG HOA. 800 mẹo vặt hay dễ ứng dụng trong cuộc sống/ Hồng Hoa. - H. : Dân trí, 2019. - 231
tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Chia sẻ những mẹo hay trong giao tiếp, mẹo bảo quản thực phẩm, sử dụng đồ gia dụng.
Một số mẹo trong trị bệnh, trang trí nhà cửa, làm đẹp...
Ký hiệu môn loại: 640
Kho đọc: VL.019084, VL.019226
Kho mượn: PM.034089-34090, PM.034701-34702
Kho Lưu động: LL.031694-31695, LL.033426-33427
Số ĐKCB:
3/. NGÔ ÁNH HỒNG. Dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe/ Ngô Ánh Hồng. - H. : Dân trí, 2019. -
231 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe; cách nhận biết một số bệnh ở
trẻ nhỏ, người già và biện pháp phòng tránh.
Ký hiệu môn loại: 613
Kho đọc: VL.019223
Kho mượn: PM.034705-34706
Kho Lưu động: LL.033430-33431
Số ĐKCB:
4/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 30 món chay được nhiều người ưa thích/ Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. -
H. : Hồng Đức, 2019. - 62 tr. : ảnh màu ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu 30 món chay được nhiều người ưa thích như: chả chay, mì căn xào chua ngọt,
cà ry đậu hủ, măng tây xào nấm đông cô; hướng dẫn cách chuẩn bị nguyên liệu và phương pháp chế
biến những món này.
Ký hiệu môn loại: 641.5
Kho đọc: VL.019229
Kho mượn: PM.034613-34614
Kho Lưu động: LL.033424-33425
Số ĐKCB:
5/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Chế độ ăn giải độc cơ thể phòng chống lão hóa/ Nguyễn Thị Minh Kiều.
- H. : Hồng Đức, 2020. - 197 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày về thành phần dinh dưỡng trong các món ăn như: nguyên liệu, số lượng, cách
thực hiện và cách dùng; các dấu hiệu cơ thể cần thải độc, cách nhận diện độc tố trên cơ thể và phương
pháp loại bỏ, giải độc cho cơ thể và phòng chống lão hóa.
Ký hiệu môn loại: 613.2
Kho đọc: VL.019224
Kho mượn: PM.034611-34612
Kho Lưu động: LL.033420-33421
Số ĐKCB:
6/. QUỲNH HƯƠNG. 30 thực đơn ăn chay giúp giảm béo/ Quỳnh Hương. - H. : Hồng Đức, 2019. - 183
tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu 30 thực đơn ăn chay, cách chọn nguyên liệu và kỹ thuật chế biến các món
chay bổ dưỡng dùng trong bữa cơm hàng ngày giúp giảm béo như: canh bí đao, mực xào thơm, hủ ky
non kho mít, canh khoai mỡ.
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
Ký hiệu môn loại: 641.5636
Kho đọc: VL.019228
Kho mượn: PM.034615-34616
Kho Lưu động: LL.033422-33423
Số ĐKCB:
7/. Sổ tay thầy thuốc thực hành/ Minh Thường tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 400 tr. : ảnh ; 27
cm
Thư mục: tr.254-255
Tóm tắt: Tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư, bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính và bệnh lao; hướng dẫn về việc sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế ; danh mục
thuốc tân dược, đông y và dược liệu và biện pháp phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh
và chữa bệnh trong cả nước.
Ký hiệu môn loại: 615.8
Kho đọc: VL.019217
Kho mượn: PM.034599-34600
Số ĐKCB:
8/. TRIỆU THỊ CHƠI. Nấu ăn gia đình: 30 thực đơn ngày thường, 52 món ăn ngày chủ nhật/ Triệu Thị
Chơi. - H. : Hồng Đức, 2019. - 223 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về thực đơn, món ăn dinh dưỡng, điều kiện tài chính, nhu cầu, cách sắp xếp và
nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình.
Ký hiệu môn loại: 641.59
Kho đọc: VL.019227
Kho mượn: PM.034617-34618
Kho Lưu động: LL.033437-33438
Số ĐKCB:
NGHỆ THUẬT
1/. Luật thi đấu điền kinh. - H. : Thể thao và du lịch, 2018. - 479 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổng Cục Thể dục thể thao.
Tóm tắt: Quy định về các cuộc thi đấu quốc tế, tư cách tham gia; chống Doping và các điều luật
về y tế; giải quyết tranh chấp và các điều luật chung về thi đấu các môn chạy, nhảy, ném đẩy, các môn
đi bộ thể thao, các cuộc thi chạy trên đường bộ và chạy việt dã băng đồng và chạy leo núi.
Ký hiệu môn loại: 796.42
Kho đọc: VV.013198
Kho mượn: PM.034721-34722
Kho Lưu động: LV.025661-25662
Số ĐKCB:
2/. Luật thi đấu môn bóng đá trong nhà. - H. : Thể thao và du lịch, 2018. - 215 tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổng Cục Thể dục thể thao.
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định về Luật thi đấu môn bóng đá như: sân thi đấu, số lượng cầu
thủ, trọng tài, thời gian trận đấu, bóng trong cuộc và bóng ngoài cuộc, bàn thắng, việt vị trong luật thi
đấu môn bóng đá trong nhà.
Ký hiệu môn loại: 796.33402
Kho đọc: VV.013197
Kho mượn: PM.034719-34720
Kho Lưu động: LV.025659-25660
Số ĐKCB:
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC 1/. Biển mặn/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 207 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034641-34642
Kho Lưu động: LL.033518-33520
Số ĐKCB:
2/. BÙI THU HẰNG. Hoàng hôn phía chân trời: Truyện ngắn/ Bùi Thu Hằng. - H. : Văn học, 2019. - 251
tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034695-34696
Kho Lưu động: LL.033482-33484
Số ĐKCB:
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
3/. Buồng không cánh cửa: Tập truyện ngắn/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 214 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034649-34650
Kho Lưu động: LL.033527-33529
Số ĐKCB: 4/. Cá suối Mường Tiên/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 169 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034653-34654
Kho Lưu động: LL.033539-33541
Số ĐKCB: 5/. Chiều cổ loa nổi gió/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 199 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034655-34656
Kho Lưu động: LL.033530-33532
Số ĐKCB:
6/. Chuyện bên bến nước: Tập truyện ngắn = Chuyện bên bến/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. -
181 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034647-34648
Kho Lưu động: LL.033515-33517
Số ĐKCB: 7/. Cơn mộng du/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 206 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034645-34646
Kho Lưu động: LL.033524-33526
Số ĐKCB: 8/. Dấu son trên hải đảo/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 172 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034627-34628
Kho Lưu động: LL.033449-33451
Số ĐKCB:
9/. DƯƠNG ĐỨC KHÁNH. Nửa ngày chiến tranh/ Dương Đức Khánh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 199 tr.
; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334
Kho mượn: PM.034681-34682
Kho Lưu động: LL.033477-33478
Số ĐKCB: 10/. DƯƠNG KỲ ANH. Minh triết của tôi/ Dương Kỳ Anh. - H. : Nxb. Hộ nhà văn, 2019. - 95 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034619-34620
Kho Lưu động: LL.033464-33466
Số ĐKCB: 11/. Đánh mất tự do/ Hạnh Nguyên biên dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 199 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 808.83
Kho mượn: PM.034687-34688
Kho Lưu động: LL.033500-33502
Số ĐKCB: 12/. Gấu nhỏ mất tích/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 170 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034625-34626
Kho Lưu động: LL.033446-33448
Số ĐKCB: 13/. Hoa cau nở muộn: Tập truyện ngắn/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 199 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034665-34666
Kho Lưu động: LL.033442-33443
Số ĐKCB: 14/. Hoa đào năm ấy: Tập truyện ngắn/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 179 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034669-34670
Kho Lưu động: LL.033471-33472
Số ĐKCB:
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
15/. HOÀNG THANH HƯƠNG. Ngày bình thường trở lại: Truyện ký/ Hoàng Thanh Hương. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2019. - 217 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Kho mượn: PM.034689-34690
Kho Lưu động: LL.033497-33499
Số ĐKCB:
16/. HỒ PHƯƠNG. Chúng tôi ở Cồn Cỏ: Tập truyện/ Hồ Phương. - H. : Hồng Đức, 2018. - 262 tr. ; 19
cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034729-34730
Kho Lưu động: LV.025647-25649
Số ĐKCB:
17/. HỒNG CƯ. Cuộc phiêu lưu của Poly: Tập truyện ngắn/ Hồng Cư. - H. : Thanh niên, 2018. - 167 tr.
: Ảnh ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.025894-25896, LT.027034-27035
Kho thiếu nhi: TV.004372-4374, TV.004452-4453
Số ĐKCB: 18/. HUY CỜ. Nam tài xứ bắc: Tập truyện/ Huy Cờ. - H. : Dân trí, 2018. - 138 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Kho mượn: PM.032813-32815, PM.034685-34686
Kho Lưu động: LL.030636-30638, LL.033488-33490
Số ĐKCB: 19/. Khoảng sáng trên đỉnh dốc/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 163 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034637-34638
Kho Lưu động: LL.033506-33508
Số ĐKCB: 20/. Không một dấu chân ai/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 177 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034683-34684
Kho Lưu động: LL.033473-33474
Số ĐKCB:
21/. KRENTZ, JAYNE ANN. Vịnh nhật thực/ Jayne Ann Krentz; Nguyễn Trang dịch. - H. : Hồng Đức,
2019. - 363 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 813.6
Kho mượn: PM.034675-34676
Kho Lưu động: LL.033475-33476
Số ĐKCB: 22/. Một mùa hoa bỏ lỡ/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 161 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034629-34630
Kho Lưu động: LL.033455-33457
Số ĐKCB: 23/. Mùa xuân bên sông Nho Quế/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 169 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034633-34634
Kho Lưu động: LL.033503-33505
Số ĐKCB: 24/. Mưa hoa bên sườn đồi/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 194 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034623-34624
Kho Lưu động: LL.033458-33460
Số ĐKCB: 25/. Nắng cuối rừng/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 179 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034631-34632
Kho Lưu động: LL.033452-33454
Số ĐKCB: 26/. Nắng về từ cõi vắng/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 161 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
Kho mượn: PM.034651-34652
Kho Lưu động: LL.033536-33538
Số ĐKCB:
27/. NGUYỄN CÔNG HUY. Qua miền Tây Bắc: Ký và thơ/ Nguyễn Công Huy. - H. : Hồng Đức, 2019. -
242 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034725-34726
Kho Lưu động: LV.025653-25655
Số ĐKCB:
28/. NGUYỄN VĂN HỌC. Nhạc cây: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Văn Học. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. -
194 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034693-34694
Kho Lưu động: LL.033485-33487
Số ĐKCB: 29/. Ngược dòng phù sa/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 181 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034635-34636
Kho Lưu động: LL.033512-33514
Số ĐKCB: 30/. Người đàn bà hát gọi mặt trời/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 195 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034639-34640
Kho Lưu động: LL.033509-33511
Số ĐKCB: 31/. Người đàn ông đi về phía biển/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 170 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034643-34644
Kho Lưu động: LL.033521-33523
Số ĐKCB: 32/. Những nửa hy sinh/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 191 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034661-34662
Kho Lưu động: LL.033544-33545
Số ĐKCB:
33/. PHẠM NGỌC CHIỂU. Người ơi!...có nhớ?...: Tập truyện/ Phạm Ngọc Chiểu. - H. : Hồng Đức,
2018. - 257 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034723-34724
Kho Lưu động: LV.025656-25658
Số ĐKCB: 34/. Phía dưới cầu vồng: Tập truyện ngắn/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 232 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034657-34658
Kho Lưu động: LL.033533-33535
Số ĐKCB: 35/. QUANG ĐẠI. Báu vật: Tập truyện ngắn/ Quang Đại. - H. : Dân trí, 2019. - 250 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034697-34698
Kho Lưu động: LL.033479-33481
Số ĐKCB:
36/. TRẦN THIỆN KHIÊM. Ngày hè của Sơn: Truyện dài/ Trần Thiện Khiêm. - H. : Thanh niên, 2018. -
158 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho Lưu động thiếu nhi: LT.027036-27038
Kho thiếu nhi: TV.004450-4451
Số ĐKCB: 37/. Trận địa chim én bay/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 238 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034667-34668
Kho Lưu động: LL.033469-33470
Số ĐKCB:
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
38/. Trên dòng thời gian trắng xóa/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 176 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034663-34664
Kho Lưu động: LL.033542-33543
Số ĐKCB: 39/. VIỄN SƠN. Đêm ba canh: Tập truyện ngắn/ Viễn Sơn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 239 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034465-34467, PM.034621-34622
Kho Lưu động: LL.032027-32029, LL.033467-33468
Số ĐKCB: 40/. Vườn đào chốn biên cương/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2019. - 167 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408
Kho mượn: PM.034659-34660
Kho Lưu động: LL.033444-33445
Số ĐKCB: 41/. VƯƠNG TÂM. Mắt của biển: Truyện ngắn/ Vương Tâm. - H. : Văn học, 2019. - 206 tr. ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034699-34700
Kho Lưu động: LL.033461-33463
Số ĐKCB: 42/. Y MÙI. Đường chiều: Tập truyện ngắn/ Y Mùi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 246 tr. ; 19 cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Kho mượn: PM.034727-34728
Kho Lưu động: LV.025650-25652
Số ĐKCB:
LỊCH SỬ 1/. Chúng con theo lời Bác dạy/ Nhiều tác giả. - H. : Lao động, 2018. - 237 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp tất cả các bài viết về Bác Hồ như dưới bóng cờ bay, người may trang phục Bác
Hồ, cảm xúc ngày trở lại, một lần về buôn,...
Ký hiệu môn loại: 959.7
Kho đọc: VL.018584
Kho mượn: PM.032846-32847, PM.034691-34692
Kho Lưu động: LL.030624-30626, LL.033494-33496
Số ĐKCB:
2/. Hiệp định Giơnevơ lịch sử - Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam/ Quí Lâm tuyển chọn và hệ
thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 391 tr. ; 27 cm
Tóm tắt: Giới thiệu về đường lối, quan điểm của Đảng đối với Hội nghị Giơnevơ và công tác đấu
tranh thi hành hiệp định Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam, bài học kinh nghiệm và
thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ký hiệu môn loại: 959.7041
Kho đọc: VL.019218
Kho mượn: PM.034601-34602
Số ĐKCB:
3/. Lấp lánh những kỷ niệm thời kháng chiến/ Phạm Thanh Hải tuyển chọn, biên soạn. - H. : Dân trí,
2019. - 199 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ của người lính trung kiên thể hiện ý chí lạc quan, yêu đời
trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thông qua những câu chuyện cảm động.
Ký hiệu môn loại: 959.704
Kho đọc: VL.019163, VL.019231
Kho mượn: PM.034311-34313, PM.034677-34678
Kho Lưu động: LL.031995-31996, LL.033435-33436
Số ĐKCB:
4/. LÊ MINH QUỐC. Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài đất Việt: Tiểu thuyết lịch sử/ Lê Minh Quốc.
- H. : Văn học, 2019. - 159 tr. ; 21 cm. - (Hào Kiệt nước Nam)
Thư mục: tr.158-159.
Ký hiệu môn loại: 959.70092
Kho đọc: VL.019232
Kho mượn: PM.034671-34672
Kho Lưu động: LL.033416-33417
Số ĐKCB:
Trang 10
THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG - Thư mục thông báo sách mới tháng 7 - 2020
5/. LÊ MINH QUỐC. Nguyễn An Ninh – Dấu ấn để lại: Tiểu thuyết lịch sử/ Lê Minh Quốc. - H. : Văn
học, 2019. - 243 tr. ; 21 cm. - (Hào Kiệt nước Nam)
Ký hiệu môn loại: 959.70092
Kho đọc: VL.019233
Kho mượn: PM.034673-34674
Kho Lưu động: LL.033418-33419
Số ĐKCB:
6/. Phong cách sinh hoạt của Bác Hồ/ Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250
tr. ; 19 cm
ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết, bài nói, thư của Bác Hồ thể hiện phong cách sinh hoạt của
Người về phong cách sống giản dị và tiết kiệm, thanh tao và tinh tế thông qua những mẫu chuyện kể.
Ký hiệu môn loại: 959.70092
Kho đọc: VV.013199
Kho mượn: PM.034731-34732
Kho Lưu động: LV.025639-25640
Số ĐKCB:
Trang 11